Sài Gòn không ảnh 2020

Những hình ảnh Sài Gòn chụp từ tòa nhà Diamond Plaza ( đường Lê Duẩn), khách sạn Grand Hotel ( đường Đồng Khởi) hay khách sạn Sài Gòn ( đường Đông Du)
Góc nhìn từ khách sạn Grand Từ Diamond Plaza, mái ngói nhà thờ Đức Bà vừa được thay mới


Từ khách sạn Sài Gòn


Nhà Thờ Đức Bà

Ảnh: ilovesaigon.netĐăng nhận xét

0 Nhận xét