Trước sau gì em cũng lấy chồng


Truớc sau gì em cũng lấy chồng
Bỏ thằng tôi đếm sao trời mỏi tay
Ngày rong chơi như trẻ con
Đêm bê bết lết vào quán bia

Cuối cùng em cũng bỏ tôi
Chân chưa quen gối lăn về như không
Biết vậy đánh kẻng ăn hoang
Có thêm cái cớ giữ em bên mình

Tại tôi em bỏ theo chồng
Bỏ mắt thâm với trang thơ
Bỏ người tưng tửng hứa rồi lại quên

Bỏ tôi sao?bỏ thật sao?
Tại xe cà giựt quăng em giữa đường
Bỏ tôi đi!bỏ tủi thân!
Cho chừa thằng dại nếm mùi khổ đau

  • Thơ của Chung


Đăng nhận xét

0 Nhận xét