Đang hiển thị bài đăng từ 2018Hiển thị tất cả
Danh sách 180 dự án "treo" vừa được TP.HCM xóa sổ
Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tạm ngừng dự án, bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong những trường hợp nào?